برچسب خورده: دستمزد ۱ میلیارد تومانی محمدرضا گلزار