مقايسه علمي و منصفانه روشهاي انجام كاشت مو

مقایسه ای منصفانه علمی بین دوراهنمای برداشت گرافتهای مو در پیوند موی طبیعی
ترجمه تنظیم: دکتر حمیدرضا کهنموئی- بورد جراحی پیوند مو از آمریکا
«برگرفته از بیانیۀ انجمن بین المللی جراحان پیوند مو»


لیپوماتیک

لیپوماتیک,روش لیپوماتیک,لاغری

قبل از شروع مبحث اصلی به دلیل اینکه در کتابها، مقالات وب سایتهای مختلف در رابطه با کاشت موی طبیعی به کلمه “گرافت” زیاد بر میخورید به تعریف کلمه گرافت میپردازیم:
تعریف گرافت

چنانچه با ذره بین به دقت به موهای جلو یا پشت سر نگاه کنید متوجه میشوید که تعدادی از موها به صورت تک شاخه ، تعدادی به صورت دو شاخه ،تعدادی به صورت سه شاخه بعضا تعدادی نیز به صورت چهار شاخه از پوست خارج شده اند . به هر یک از این دسته های یک تا چهار تای گرافت گفته میشود . یعنی هر گرافت عبارآزمایش از یک چند پیاز مو که ساقه ی انها از یک نقطه از پوست خارج شده اند. برای بدست اوردن تعداد تار مو بایستی تعداد گرافت را بسته به چگونگی توزیع انها در پوست سر در اعداد ۳/۲ ۴/۲ و یا ۵/۲ ضرب نمود . این عدد را پزشک کارشناس جراح پیوند مو معین می کند . برای مثال وقتی گفته میشود جهت یک بیمار ۲۰۰۰ گرافت کاشته شده یعنی بین ۴۶۰۰ تا ۵۰۰۰ تار مو جهت وی پیوند شده است.
حدود ده سال پیش کاربر د FIT (FUE) بعنوانروش جایگزین در مقابل متد برداشت نواری (FUT) از ناحیۀ پشت سر بیان گردید. در واقع تعداد زیاد ی از پزشکان اینراهنمای را مورد آزمایش قرار داده اند ولی میزان موفق یت آنها خیلی مفرق بوده است. درروش FIT گرافتهای مو بصورت تک تک از نواحی دهنده واقع در مناطقی از پشت سر و اطراف گوشها برداشت می گردند. اخیرا ً با ارائۀ انواع دستگاهها جهت مصرف در متد FIT میزان علاقمندی به استفاده از این نحوه افزایش یافته و به موضوعی بحث برانگیز در مساوی آموزش برداشت نواری (FUT) تبدیل شده است. مباحث خیلی ی در بین پزشکان، پرسنل عموم جامعه همین طور در تبلیغات و
شبکه های اینترنتی دربارۀ راندمان و ارزش این متد و مقایسۀ آن باروش FUT وجود دارد. متأسفانه زیاد ی از این ادعاها که حاوی برتریروش FIT هستند تا میزان بسیار زیاد ی در رابطه با مقاصد اقتصادی به منظور فروش بیشتر دستگاهها وسایل مرتبط با اینروش توسط مجموعه های ذینفع است . در واقع راهنمای FUT از زیاد ی جهات از عبارت ایجاد جوشگاه (اسکار)، میزان بقای گرافتها، درصد آسیب گرافتها، کیفیت گرافتها از لحاظ ساختمانی مدت زمان عمل، عوارض و حتی هزینۀ عمل نسبت به FIT برتری دارد.در این مقاله به تحلیل ویژگی ها و معایب هر دوآموزش می پردازیم تا بتوانیم نبعضی دقیق و منصفانه به آنها داشته باشیم.
ایجاد جوشگاه زخم (اسکار) در ناحیۀ دهنده :

روش برداشت نواری (FUT) باعث ایجاد اسکار (جای زخم) بصورت خطی می شود، درحالیکه پایه و اساس کاربر دآموزش FIT (FUE) اجتناب از ایجاد محل زخم بصورت خطی در پشت سر است. در بسیاری از موارد ازروش FIT بعنوان روشی بدون برش جراحی، بدون بخیه، بدون خونریزی بدون اسکار یاد می شود. نکتۀ با اهمیت زیاد آن است که گرچه درراهنمای FIT اسکار خطی ایجاد نمی شود ولی اسکارهای حلقوی متعددی بوجود می آید. واقعیت آن است که طول محل برش درشیوه FIT به مراتب بیشتر ازروش برداشت نواری (FUT) خواهد بود. این مطلب زمانی کاملاً آشکار می شود که چون در متد FIT اکثراً از پانچهای یک میلیمتری برای برداشت گرافتها مصرف می شود محیط یک پانچ میلیمتری را در تعداد گرافتها ضرب نماییم. بعنوان مثال جهت برداشت ۱۰۰۰ گرافت در مقایسه جهت برداشت نواری (FUT) حاوی ۱۰۰۰ گرافت در فرد با تراکم متوسط پشت سر که در هر سانتیمتر مربع دارای ۸۰ گرافت است درصورتیکه عرض نوار ۱ سانتیمتر باشد طول آن ۵/۱۲ سانتیمتر خواهد بود از طرف دیگر برش در FIT در استفاده از پانچ وجود دارد وگرچه اسکار خطی ایجاد نمی شود ولی اسکارهای دایره ای شکل بصورت نقاط کم رنگ یا
پر رنگ زمان یکه موها خیلی کوتاه شوند دیده می شود. تعدادی از طرفدارانشیوه FIT اظهار میدارند که در اینروش اعصاب و عروق آسیب نمی بینند. این ادعا واقعیت ندارد چرا که با ورود پانچ به داخل پوست، اعصاب، وریدها و شریانها بریده می شوند. اما میزان خونریزی درروش FIT گرچه وجود دارد ولی قابل توجه نیست. در متد FUT نیز اگر تکنیک برداشت نوار به درستی انجام پذیرد میزان خونریزی قابل توجه نخواهد بود.نکتۀ دیگر درآموزش FIT به خصوص زمانی که تعداد خیلی ی گرافت مورجهان ز باشد اینکه موهای نواحی پشت سر بایستی کاملاً کوتاه شوند که این ازبقیه معایب FIT است درحالیکه درروش FUT میتوان موهای پشت سر را کاملاً کوتاه نکرد.
میزان بقای گرافت:

بحث بر سر میزان زنده ماندن گرافتها درآموزش FIT (FUE) نسبت بهروش FUT همچنان ادامه دارد. گاهی بر این عقیده اند که چون درآموزش FIT میزان بافت احاطه کنندۀ گرافتها کمتر است پس درصد بقای آنها کاهش می یابد. این گرافتها خیلی مستعد خشک شدن هستند که این یکی از عوامل اصلی زنده نماندن گرافتها به شمار میرود.
این امر هم کشش وارد شده به گرافتها در حین جدا نمودن آنها از بافت پشت سر است. دستکاری بیشتر گرافتها در حین کشیدن و جدا نمودن آنها ازبقیه عوامل افزایش آسیب به گرافت و کم شدن درصد بقای آنها به شمار
می رود.
درروش FIT شانس قطع شدن گرافتها نسبت بهراهنمای نواری (FUT) به طور چشم گیری ارتقا می یابد که این امر به نوبۀ خود سبب افزایش ضعیف یا عدم افزایش گرافتها بر طبق محل قطع شدن آنها است . برعکس جالب درآموزش FUT اقطعا ل قطع شدن گرافتها حین برداشت نوار از پشت سر نیز حین جدا نمودن گرافتها از نوار حداقل است. بخصوص در صورت مصرف از میکروسکوپ جهت جداسازی گرافتها اقطعا ل قطع شدگی به ۲% – ۱% کم شدن می یابد.گرافتهایی که باروش نواری (FUT) به دست می آیند مقادیر از بافت چربی احاطه کننده بوده که این سبب کم شدن اقطعا ل کم آبی و خشک شدن و درنتیجه حفاظت بیشتر از گرافت حین دستکاری جهت کاشت آنها و نهایتاً افزایش شانس بقای آنها می گردد.

کاشت گرافتها:

بهترین کاملترین گرافتهای جداسازی شده ممکن است در حین مرحلۀ کاشت دچار آسیب شده بیشتر شدن ننمایند. وارد آمدن ضربه نیز خشک شدن گرافت از عبارت عوامل شناخته شده ای هستند که ممکن است در دستان یک فرد بی تجربه و ناشی اتفاق افتاده بر بقای گرافت تأثیر بد داشته باشند.
وقت ی که گرافتها بصورت دستی کاشته میشوند فرق ی میان تکنیک کاشت گرافتهای FUEبا FUT وجود ندارد . اما نگرانیهایی در مورد اسیب پذیر تر بودن گرافتهای FUE نسبت به خشک شدن دستکاری بیشتر انها به دلیل مشکلات سایز و ظاهر انها در حین کاشت وجود دارد.
وقت ی که گرافتها بوسیله دستگاه با مکانیسم پنوماتیک ( فشار هوا)‌ کاشته میشوند ادعای سازندگان دستگاه بر این است که دستکاری کمتری در حین کاشت اتفاق میافتد. بعضی از جراحان پیوند مو که با این دستگاهها کار کرده اند معتقد هستند این ادعا صحیح نبوده قابلیتهای این دستگاه در کاشت گرافت دارای محدودیت های نیز می باشد.( اینجانب نیز که قبلا حدود ده سال پیش با این دستگاهها کار کرده ام یکی از مشکلات انها را وارد اوردن فشار هوا ایجاد ضربه به گرافت در وقت کاشت میدانم که در کنار سایر معایب دستگاه سبب عدم افزایش تعدادی از گرافتها میشود(مترجم))
بدون در نظر گرفتن وهله اماده سازی گرافتها هنرمندی مهارت تکنیکی پزشک از عبارت عوامل زیاد مهمی هستند که در وهله کاشت گرافتها جهت رسیدن به بهترین نتایج نقش اساسی را ایفا میکنند .
پزشک جراح پیوند مو بایستی توانایی و قابلیت ایجاد زیبایی در وهله ی کاشت گرافتها را داشته باشد.
طراحی خط مو چگونگی توزیع گرافتها در این ناحیه ، همچنین چگونگی توزیع گرافتها در سایر نواحی پوست سر برنامه ریزی جهت تقسیم بندی میزان تراکم موها در هر ناحیه از سر ایجاد برشها با جهت زاویه مناسب از عبارت مهمترین فاکتورهایی می باشند که در وهله کاشت بوسیله یک جراح پیوند موی ماهر و با تجربه مدیریت میشوند. حتی گرافتهایی با یک تار مو نیز در صورتی که با زاویه غلط کاشته شوند میتوانند سبب ایجاد ظاهری غیر طبیعی گردند.
یکی از موارد با اهمیت در مورد دستگاهها و وسائل FUE معرفی و فروش انها توسط شرکتها به پرسنل تکنسینهایی است که ممکن است قادر به برداشت گرافت باشند. این مساله سبب وضع قوانینی در بسیاری کشورها از عبارت ایالات متحده شده است. در اکثر ایالتهای امریکا صریحا انجام این جراحی بوسیله افراد غیر پزشک، دستیاران غیر پزشک و نیز پرستاران غیر قانونی است. در دیگر کشورها نیز ممکن است قوانین مشابه وجود داشته باشد. به عنوان مثال در بعضی کشورها تنها پزشکان، اجازه برش زدن جهت انجام کاشت را دارند قوانین مفرق ی برای کاشت گرافتها توسط دستیاران وجود دارد. ( متاسفانه در کشور ما نیز یکی از معضلات عمده در این زمینه انجام کاشت مو بوسیله تکنسینها است که اکثرا عوارض جانبی و مشکلات بوجود امده جهت بیماران به همین دلیل است. همچنین برخی از پزشکان نیز بدون داشتن دانش، تجربه و مهارت کافی در این زمینه بدون گذراندن هیچگونه دوره اموزش معتبری با مصرف از همین تکنسینها کار به پیوند مو مینمایند. بناجهت ن به افراد متقاضی کاشت مو اکیدا توصیه میشود قبل از انجام ان در انتخاب پزشک دقت کرده از قابلیتهای وی در زمینه های یاد شده اطمینان حاصل نمایند. (مترجم)

مهارتهای تکنیکی

مهارت های خاص مفرق ی برای برداشت گرافتها بهروش FUE نسبت به FUT مورد نیاز است. پزشک جراح پیوند مو بایستی توانایی انتخاب پانچ مناسب پیدا کردن عمق صحیح نیز تنظیم پانچ بر طبق تغییرات جهت مو را داشته باشد. یکی از مهمترین نگرانیها در FUE میزان قطع شدگی گرافتهاست به این معنا که چنانچه موها در یک واحد فولیکاما ( فولیکولار یونیت) قطع گردند اقطعا ل افزایش انها زیاد کمتر میگردد. بطور کلی گزارشات پزشکانی که FUE ‌ (FIT ) انجام میدهند نشانگر ان است که میزان قطع شدگی اسیب در این نحوه بیشتر ازروش برداشت نواری ( FUT‌)‌ است.
همان گونه که در بالا اشاره شد جراح پیوند مو بایستی توانایی تنظیم جهت پانچ با تغییرات جهت مو را داشته باشد. انجام پیوند مو بهشیوه FUE جهت بیمارانی با موهای فر و مجعد زیاد مشکل است در حالی کهآموزش نواری ( FUT )‌ برای تمامی بیماران با هر نوع جنس مو مناسب میباشد.
FUE میتواند هم جهت بیمار و هم جهت پزشک یک پروسه خسته کننده ملال اور باشد. همین مساله سبب محدود شدن تعداد گرافتها در یک جلسه میگردد.
مقایسه دوروش جراحی ( FUT ) وبدون جراحی ( FIT یا FUE ‌ ) در کاشت موی طبیعی

مساله مورد مقایسه جراحی ( FUT ) بدون جراحی

(FIT‌ یا FUE ‌) ملاحظات
باقی ماندن جای زخم (جوشگاه) در پشت سر به صورت خطی ولی با مساحت کمتر به صورت حلقوی
( دایره ای) ولی با مساحت بیشتر در صورت کاربرد تکنیکهای جدید بوسیله پزشک خط باقی مانده درروش FUT بسیار ناچیز و در میزان غیر قابل مشاهده خواهد بود
اقطعا ل زنده ماندن گرافتها
(پیازهای مو ) بسیار بیشتر کمتر
اقطعا ل اسیب به گرافتها زیاد ناچیز بیشتر
کیفیت گرافتها عالی خوب تا ضعیف بسته به مهارت پزشک و جنس پوست و مو نیز دارد
کاشت گرافتها یکسان یکسان
اجبار در کوتاه کردن موها اجباری نیست اجباری است
مصرف از موی بدن – +
کاربرد در انجام عمل های کوچک – +
مصرف از میزان اکثر تعداد مو بسته به خصوصیات پوست سر بانک مو بسته به خصوصیات پوست سر و بانک مو بهترین پیشنهاد استفاده ازروش ترکیبی ( FUT+FUE ) است
زمان انجام عمل کمتر از
( ۵_۳ ساعت) بیشتر از
(۱۲_۵ ساعت)
هزینه عمل کمتر بیشتر
راندمان عمل بالاتر پایین تر در این مورد تواناییها مهارت های پزشک بسیار اهمیت دارد

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

متاسفیم. نظرات بسته است.