برچسب خورده: موفقيت

موفق شدن ساده است

موفقیت اکثر اوقات، ی کتاب‌های ارتباط با خوب یت را می‌خوانم، خاطره دختر ی که سال‌ها پیش در حدود یک سال اتاقی‌ام بود، برای م زنده می‌شود. او دانشجوی رشته زبان انگلیسی بود و …