برچسب خورده: ممانعت صهیونیستها از ورود نمایندگان پارلمان بلژیک به نوار غزه

ممانعت صهیونیستها از ورود نمایندگان پارلمان بلژیک به نوار غزه

ممانعت صهیونیستها از ورود نمایندگان پارلمان بلژیک به نوار غزه رژیم صهیونیستی از ورود هیئتی شش نفره از نمایندگان پارلمان بلژیک به نوار غزه که قرار بود از طریق گذرگاه بیت حانون وارد این …