برچسب خورده: دانلود آهنگ جدید

دانلود آهنگ جدید از زمان‌هاى بسیار قدیم، پزشکان به این حقیقت آشنا بودند که صداى موسیقى در شفاى پاره‌اى امراض به‌خصوص بیمارى‌هاى روانى اعجاز مى‌کند. افزایش گیاهان را سرعت مى‌بخشد و در حیوانات و …