برچسب خورده: حماس هم چیز را به دولت فلسطین واگذار می کند در غزه