برچسب خورده: حماس با طرح فرانسه برای فلسطین مخالفت کرد