برچسب خورده: بازداشت ۱۶ فلسطینی ازجمله یک دختر نوجوان در کرانه باختری