تاریخچه بیت المقدس

تاریخچه بیت المقدس

تاریخچه بیت المقدس
فلسطین به لحاظ مقام و موقع مذهبى خاصى که در بین مسلمانان و مسیحیان و یهودیان داشته و دارد؛ به‏ عنوان سرزمینى مقدّس مطرح شده و همواره در بین پیروان ایـن ادیان از اهمیّت ویِژه ‏اى برخوردار بوده است .

هیچ مسأله‏ اى در جهان ادرود و در بین پیروان دیگـر ادیان؛ ارزش ى به حد مسأله فلسطین نیافته است . اهمیّت ویِژه فلسطین در بین مسلمانان؛ بیشتر به لحاظ وجود اماکن  مقدّسه در آن سرزمین است . از آن جمله مى‏ توان به شهر ایلیا اشاره کرد که بعد از فتح فلسطین به همّت مسلمانان؛ بیت‏ المقدس نامگذارى شده است .
بیت ‏المقدس یا قدس شریف؛ سرزمینى است که در بین سه دین از ادیان بزرگ معاصر یعنى اسلام؛ مسیحیت و یهودیت که داراى پیروان کلان در جهان می باشند ؛ ارزش بسیار زیادى دارد و مقدس شمرده مى‏شود.

بیت المقدس, تاریخچه بیت المقدس,مسجدالاقصى

ویژگى که براى بیت ‏المقدس به لحاظ دینى مى ‏توان برشمرد ایـن است که هیچ نقطه ‏اى در جهان از لحاظ تقدس مثل قدس نمى ‏باشد حتى جایى مثل مکه یا مدینه؛ على‏ رغم همه تقدس و ارزش ى که دارند؛ باز تنها در نزد پیروان یک دین(اسلام) محترم شمرده مى‏ شود.

در حالى که قدس براى هر سه دین بزرگ آسمانى داراى تقدس بوده و از ارزش طراز اول در نزد آنان برخوردار است . مطالبى که در پى مى‏ آید به خوبى بیانگر تقدس ایـن سرزمین مى‏باشد.

برگزیده شدن نام مسجدالاقصى توسط خداوند
همـان طور که شهر بیت ‏المقدس در طول تاریخ نام‏هاى متعددى مثل یبوس؛ یورشالیم – اورشلیم؛ ایلیا؛ بیت همیقداش؛ بیت‏ المقدس؛ قدس و… داشته است؛ پرستشگاه؛ کهن و با ارزش آن که اکنون نزد ما مسلمانان حرم شریف و مسجدالاقصى نامیده مى‏ شود؛ در طول تاریخ نام‏هایى مثل هیکل حضرت سلیمان و… داشته است .

از آن جا که ایـن پرستشگاه را حضرت داوود و حضرت سلیمان به فرمان خداوند بنیان نهادند تا موحدان در آن جا به عبادت خداوند بپردازند؛ مسلمانان مثل همه‏ ى موحدان تاریخ به آن دقت داشتند. به همین دلیل ؛ ابتدا به سوى آن نماز بر پا مى‏ کردند.
نام (مسجدالاقصى) را نخستین بـار خداوند بزرگ بر ایـن محل مقدس و پرستشگاه کهن تاریخ نهاد.

خداوند تبـار ک و تعالى در آیه‏ى اول سوره‏ى اسراء که موضوع معراج حضرت رسول اکرم(ص)را مطرح کـرده است؛ چنین مى‏ فرماید:
سبحان الذى اسرى بعبده لیلاً من‏المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذى بـار کنا حوله لنریه من آیاتنا انه هوالسمیع البصیر.
پاک و منزه است خدایى که در مبـار ک شبى بنده خود (حضرت محمد(ص) ) را از مسجد الحرام به مسجد الاقصایى که پیرامونش را )به بودن و قدوم خاصان( مبـار ک ساخت؛ سیر داد تا آیات خدا را به او بنمایاند. به درستى که خداوند شنوا و بیناست .

بیت المقدس, تاریخچه بیت المقدس,مسجدالاقصى

پیامبران در بیت‏ المقدس
چنانچه تاریخ پیامبران؛ مورد مطالعه و بررسى قرار گیرد تقدس شهر بیت‏ المقدس بیشتر روشن مى‏ شود.

حضرت ابراهیم (ع)
زمانى که حضرت ابراهیم(ع)در جریـان مهاجرت خود؛ از مصر به فلسطین بازگشت به دستور خداوند در شهر قدس که در آن زمان یُبُوس نام داشت و به شهر صلح و آرامش (یورشالیم) مشهور شده بود؛ اقامت کرد. آن حضرت بعد از مدتى؛ به دستور خداوند؛ قربانگاه و محل مقدسى در ایـن شهر به‏ وجود آورد و آن را بیت ‏الله نام نهاد. ایـن محل مقدس؛ بعدها به بیت‏ المقدس مشهور شد.

در واقع ؛ با ساخته شدن قربانگاه؛ نخستین قدم براى ایجاد تقدس در شهر بیت ‏المقدس برداشته شد و پیامبر بزرگ خدا به دستور خداوند؛ روح پاکى و تقدس را به ایـن شهر دمید.

حضرت موسى (ع)
بعد از آن که حضرت ابراهیم(ع) در فلسطین درگذشت؛ فرزندان و نوادگان آن حضرت (حضرت یعقوب و فرزندانش( که رهبرى عبرانى‏ ها را عهده ‏دار بودند به مصر رفتند اما حضرت موسى(ع) که به تازگى ظهور کـرده بود؛ تصمیم گرفت عبرانى‏ ها را به فلسطین بازگرداند. در آن زمان تبهکارى و سرکشى‏هاى قوم بنى ‏اسرائیل به حد ‏اى افزوده شدن یافت که براى حضرت موسى(ع) غیرقابل تحمل شد.

خداوند به سبب همین نافرمانى‏ هاى بنى ‏اسرائیل؛ آن‏ها را چهل سـال در بیابان‏ها سرگردان کرد و اجازه نداد به فلسطین بازگردند. ایـن وضع ادامه یافت تا آن‏که عمر حضرت موسى به انتها رسید. در شهر قدس بود که خداوند تبـار ک و تعالى با حضرت موسى(ع)تکلم کرد و به اعتبـار ایـن تکلم آن حضرت کلیم‏ الله محسوب مى‏شود.

حضرت داوود و حضرت سلیمان (ع)
بعد از آن‏که حضرت داوود به پیامبرى برگزیده شد مأموریت یافت بنى‏ اسرائیل را به راه راست هدایت نماید . آن پیامبر خدا توانست تبهکارى و شرارت‏هاى بنى‏ اسرائیل را تا حدّ زیادى مهار کـرده و با فتح بیت‏ المقدس و بقیه مناطق فلسطین؛ تمدن جدیدى را بنیان‏گذارى نماید .

یکى از کارهایى که حضرت داوود (ع) در جریـان بنیان‏ گذارى تمدن الهى انجام داد؛ ایجاد پرستشگاه و محل مقدس (مسجد)در محل فعلى مسجدالاقصى است . به همین دلیل ؛ از ایـن پیامبر خدا به عنوان یکى از بانیان شهر بیت‏ المقدس نام برده شده است .

دربـار ه‏ ى مرمت شهر بیت‏المقدس و ایجاد مسجد (پرستشگاه) توسط حضرت داوود؛ حکایت زیر نقل شده است:
بعد از آن‏که حضرت داوود(ع) بیت ‏المقدس را فتح کرد؛ دربـار ه تجدید بناى شهر و ایجاد مسجد؛ از طرف خداوند وحى شد که به مکانى از ایـن شهر (بیت‏ المقدس) که فرشته‏ اى با شمشیر برهنه ایستاده است؛ نگاه نماید و مسجد را در آن جا بسازد.

همگامى که حضرت داوود(ع) نگاه کرد؛ یکى از فرشتگان خدا را بالاى سنگ مشاهده نمود. با مشاهده فرشته؛ حضرت داوود(ع) بدون درنگ به تجدید بناى شهر و بناى مسجد مشغول شد.

گرچه حضرت داوود(ع) مرمت شهر بیت‏المقدس (قدس)و پرستشگاه بزرگ (مسجدالاقصى)آن جا را شروع کرد ولى فرصت نیافت کار بزرگ خود را به ثمر برساند. زمانى که آن حضرت مدقت شد مرگ به او نزدیک شده است به فرزندش سلیمان چنین بیان کرد:
اى سلیمان! خداوند به من فرمان داده بود که مسجد و خانه‏ اى برایش در ایـن شهر (بیت‏ المقدس) بنا کنم.

با ایـن که مقدمات کار را شروع کـرده ‏ام؛ ولى گویا تقدیر خداوند ایـن است که من از ایـن جهان بروم و ادامه‏ ى کار را به تو بسپارم. اکنون به تو که بعد از من پیامبر و جانشین من خواهى شد؛ سفارش مى‏کنم که در ساختن ایـن مسجد شکوهمند لحظه‏ اى درنگ نکنى.

بعد از وفات حضرت داوود؛ پرستشگاهى که بعدها مسجدالاقصى نام گرفت؛ با شکوه فراوانى توسط حضرت سلیمان ساخته شد. شهر قدس مقرّ سلطنت ایـن پیامبر الهى شد. پس حدود هشتاد سـال حضرت داوود و حضرت سلیمان(ع) در ایـن شهر حکومت تشکیل دادند.

حضرت عیسى(ع)
یکى از وقایع مهمى که در دوره‏ ى تسلط روبین در فلسطین اتفاق افتاد؛ تولد حضرت عیسى مسیح(ع) است . حضرت مسیح در روستاى بیت ‏لحم نزدیک قدس دیده به جهان گشود. با تولد حضرت مسیح(ع) فلسطین به‏ ویِژه شهر بیت‏ المقدس زمان مهمى را شروع کرد.

در حالى که حضرت عیسى(ع) به پیامبرى برگزیده شده بود؛ از شهر ناصره به سوى بیت ‏المقدس حرکت کرد. در راه بیت‏ المقدس؛ از حضرت عیسى معجزه‏ هاى فراوانى به ظهور پیوست. برخى از معجزه‏ هاى آن حضرت در ایـن سفر را چنین عنوان کـرده ‏ اند:
شفا دادن بیمارى که هیچ امیدى به بهبودى او نبود؛ زنده کـرده فرد مرده؛ شفا دادن کسانى که به بیمارى صرع و برص مبتلا بودند؛ غذا دادن به چهار هزار نفر با هفت قرص نان؛ راه رفتن روى آب؛ شفاى مردى که دستش خشک شده بود؛ شفا دادن به اشخاص فلج و جزامى و…

بیت المقدس, تاریخچه بیت المقدس,مسجدالاقصى

 حضرت عیسى (ع) بعد از ورود به بیت ‏المقدس؛ بى‏درنگ به پرستشگاه بزرگ شهر )مسجدالاقصى رفت و در آن جا به تبلیغ دین خدا و تعلیم مردم مشغول شد. او در پرستشگاه شهر؛ روزانه مردم را با تعالیم الهى آشنا مى‏ کرد و به آن‏ها اندرز مى‏ داد.

بالاخره؛ باز ظهور حضرت عیسى)ع( و ورود ایشان به بیت‏ المقدس؛ بـار دیگـر روح خدایى به ایـن شهر دمیده شد و فصل تازه‏ اى شروع شد. در ایـن شهر بود که حضرت عیسى (ع) از آن جا به اوج رفت.

حضرت محمد (ع) 
بیت‏ المقدس جایى است که پیامبر ادرود حضرت محمد (ص) از آن جا به معراج رفت و یکى از معجزات خود را در آن جا تحقق بخشید. ایـن حادثه یکى از مهم‏ترین وقایع مسجدالاقصى و شهر بیت‏ المقدس در زمان رسول اکرم(ص) است .

پیامبر گرامى ادرود در جریـان معراج؛ ابتدا به آن سرزمین رفتند و سبعد از آن جا به سیر در آسمان‏ها پرداختند. در همین زمان بود که رسول خدا در مسجدالاقصى براى پیامبران نماز برگزار کردند.

رسول اکرم (ص) واقعه‏ ى بر پا کردن نماز در مسجدالاقصى و بیت‏المقدس را چنین تعریف مى‏ کنند:
در همـان حال که با حضرت جبرئیل سیر مى‏ کردیم؛ ناگهان او مرا در جایى پایین آورد و بیان کرد: (اى محمد! نماز بخوان)
در همین زمان بـار دیگـر جبرئیل به من بیان کرد: (آیا مى‏دانى جایى که مى‏خواهى نماز بخوانى کجاست؟)

بعد از آن که به ایـن سوال جواب منفى دادم؛ جبرئیل بیان کرد: (ایـن جا؛ طور سینا است؛ همـان جایى که خدا با پیامبرش حضرت موسى سخن گفت.) بـار دیگـر حرکت کردیم و به سیر خود ادامه دادیم. خدا مى‏داند که چه حد حرکت کـرده بودیم که جبرئیل بـار دیگـر مرا پایین آورد و بیان کرد: (ایـن جا نماز بگزار.)

بعد از آن که نماز خواندم؛ جبرئیل به من بیان کرد: (اى محمد! مى‏دانى کجا نماز مى‏خوانى؟«جواب دادم: »نه؛ نمى‏دانم)
جبرئیل بیان کرد: »ایـن جا بیت‏لحم است . بیت‏لحم محلى از بیت‏المقدس است که عیسى بن مریم در آن جا متولد شده است . )

 از بیت ‏لحم به سوى بیت ‏المقدس به راه افتادیم در آن جا بُراق را به حلقه ‏اى که قبلاً انبیا مرکب خود را به آن مى ‏بستند؛ بستم و در حالى که جبرئیل همراهم بود؛ وارد مسجدالاقصى شدم. در مسجدالاقصى حضرت ابراهیم؛ حضرت موسى و حضرت عیسى در بین عده‏ى زیادى از پیامبران که خدا مى‏ داند؛ چه حد بودند؛ بودن داشتند.

همه ایـن پیامبران به خاطر من در آن جا اجتماع کـرده ؛ آماده برگزارى نماز بودند. یقین داشتم که جبرئیل جلوتر از همه خواهد ایستاد و نماز به امامت او برگزار خواهد شد؛ ولى بعد از آن که صف نماز مرتب شد؛ جبرئیل بازوى مرا گرفت و به جلو برد تا براى آن جمع نماز برگزار کنم…

در احادیث و روایت‏ها نقل شده است: در ماجراى معراج؛ علاوه بر آن که موضوع برگزارى نماز پیش آمد؛ جبرئیل به رسول خدا گزارش‏هایى در مورد اماکن مقدس بیت‏ المقدس ارائه داد و ضمن نشان دادن محراب انبیا؛ بقیه ویژگى‏ هاى ایـن شهر و پرستشگاه آن را برشمرد.

بعد از آن که حضرت رسول اکرم(ص) از معراج بازگشت؛ ایـن واقعه با ارزش را براى مردم مکه بازگو کرد و در مورد بیت‏ المقدس و مسجدالاقصى فرمود:
شب قدیم خداوند بزرگ مرا به بیت ‏المقدس برد و آثار انبیا و سکونت‏گاه آنان را به من نشان داد و…

بعد از معراج حضرت رسول اکرم(ص) به مسجدالاقصى؛ دقت مسلمانان به بیت ‏المقدس و پرستشگاه آن (مسجدالاقصى) بیش از قدیم شد.

در آخرین روزهاى حیات مبـار ک پیامبر گرامى اسلام(ص) که آن حضرت نمى‏ توانست شاهد باشد که شهر قدس و اماکن و اهمیت ‏هاى مقدس آن که میراث انبیاى بزرگ خدا و موحدان مخلص تاریخ است؛ در دست ستمگران و فرمانروایان فاسد باقى مانده و آن‏ها در ایـن شهر فساد کنند تصمیم گرفت به یکى از آرزوهاى خویش جامه‏ى عمل بپوشاند و با اعزام سپاه به شام و فلسطین؛ ایـن مناطق؛ به‏ ویِژه شهر بیت‏المقدس را آزاد نماید .

در پى ایـن تصمیم؛ فرمان بسیج و تشکیل سپاه صادر شد و جوان هیجده سـال ه‏اى به نام اسامه بن زید بن حارثه؛ به فرماندهى ایـن سپاه بزرگ انتخاب شد. وى بعد از ایـن فرمان آماده حرکت شد. اما هنوز سپاه او حرکت نکـرده بود که پیکى از مدینه به قرارگاه رسید و ایـن خبر را آورد که رسول خدا در حال بسیار سختى است و ممکن است از جهان برود.

بدین ترتیب؛ رسول خدا در حالى رحلت کردند که آخرین فرمان بسیج ایشان در مورد حرکت به سوى شام و فلسطین و نجات بیت ‏المقدس؛ عملى نشد.

قرآن مجید
کتاب‏هاى آسمانى از قبیل تورات و قرآن کریم بر روى تقدس ایـن سرزمین تأکید داشته و به ابعادى از آن اشاره کـرده ‏اند. در قرآن مجید آیات متعددى راجع به فلسطین آمده است؛ که بیشتر دربـار ه ‏ى قوم بنى ‏اسراییل در ایـن سرزمین است . در ایـن آیات؛ عمدتاً به فساد ایـن قوم در زمین و برترى‏ جویى ‏هاى یهودیان اشاره شده است . و مفسران تفاسیر گوناگونى بر آن‏ها نوشته‏ اند؛ از جمله:

(ما به بنى اسراییل در کتاب (تورات) اعلام کردیم که دو بـار در زمین فساد خواهید کرد و برترى‏ جویى بزرگى خواهید نمود. زمانى که نخستین وعده فرا رسد؛ مردانى پیکارجو بر شما مى ‏فرستیم تا سخت شما را در ‏کوبند و حتى براى تسلط بر شما مسکن ‏ها را جست و جو کنند و ایـن وعده اما قطعى است .

پس شما را بر آن‏ها چیره مى ‏کنیم و اموال و فرزندانتان را افزون خواهیم کرد؛ و اشخاص شما را بیشتر (از دشمن) قرار خواهیم داد. چنانچه نیکى بکنید ؛ به خودتان نیکى مى ‏کنید؛ و چنانچه بدى بکنید ؛ باز به خود مى‏ بکنید . و زمانى که وعده‏ى دوّم فرا رسد )آن چنان دشمن بر شما سخت خواهد گرفت( آثار غم و اندوه در چهره‏هاى شما ظاهرمى‏شود؛ و )آن‏ها( داخل مسجد )اقصى( مى‏شوند؛ همـان ‏گونه که بـار اوّل وارد شدند؛ و البتّه آن چه در زیر سلطه خود مى‏گیرند؛ در مى ‏کوبند.)

در آیات فوق؛ از دو انحراف اجتماعى بنى‏ اسراییل؛ که منجر به فساد و برترى‏ جویى مى‏ شود؛ سخن به بین آمده است . به دنبال هر یک از ایـن دو؛ خداوند مردانى نیرومند و پیکارجو بر آن‏ها مسلط مى‏ نماید تا آنان را سخت مجازات کنند و به کیفر اعمالشان برسانند. همین طور ؛ بیانگر ایـن است که تاریخ بنى‏اسراییل در فلسطین فراز و نشیب بسیار دارد.

اهمیت قدس نزد مسلمانان

قدس با ادیان آسمانی مرتبط بوده و در دل تمام مؤمنان و معتقدان به ادیان الهی جای دارد. اما رابطه آن با ادرود و مسلمانان از عمق زیادتری برخوردار است .

قدس از دیرباز اهمیت ویِژه ای در اندیشه؛ تاریخ و میراث اسلامی داشته و مسلمانان آن را مثل فرزند خود مورد سرپرستی و حفاظت قرار داده اند.

ایـن شهر نه تنها در ادرود بلکه در تمام ادیان آسمانی مورد تقدیس و احترام بوده و است . خلفا؛ امرا؛ علما و صالحان در آن به تهیه مسجد؛ تکیه؛ راه؛ مدرسه و بقیه اماکن مشابه پرداختند. تمام ادیان در آن برای عبادت آزاد بوده و پیوسته امنیت و ثبات داشته است .

قدس به چند سبب از اهمیت ویِژه ای در بین مسلمانان برخوردار است:

۱ـ ایـن شهر موطن ابراهیم خلیل؛ محل پیامبران؛ محل نزول وحی و مبعث عیسی(ع) بوده است .

ابن عباس در ایـن بـار ه می گوید: پیامبران الهی بیت المقدس را بنا گذاشته و در آن سکنی گزیدند. بدین سبب در وجب به وجب آن یک پیامبر نماز خوانده و یا یک ملک اقامت کرده است .

۲ـ قدس اولین قبله مسلمانان و سومین حرم شریف هست و پروردگار متعال آن را با لیله الاسرای رسول و حبیب خود ویژگی خاصی بخشید.

پروردگار متعال در قرآن کریم می فرماید: سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بـار کنا حوله لنریه من آیاتنا انّه هو السمیع البصیر.

پیامبر محترم ادرود فرمودند: لاتشد الرحال الّا الی ثلاثه مساجد مسجدی هذا و مسجد الحرام و المسجد الاقصی.

۳ـ قدس کلید کعبه و مزار رسول(ص) است .

۴ـ ایـن شهر پایتخت فلسطین و موزه آثار دینی هست که به مدت ۱۳ قرن جمع آوری شده و نقطه اتصال کشورهای عربی و مناره ای هست که نور هدایت و خیر از آن ساطع می شود .

مسلمانان پیوسته قدس را مورد پشتیبانی قرار داده و هرگز فرق ی بین ادیان آسمانی در آن و همین طور پیامبران قائل نشدند. در ایـن شهر انواع مساجد؛ کلیساها و معابد مشاهده می شود و نام پروردگار بر زبان مردم جاری است .

یکـی از قدیمی ترین آثار قدس که برای مسلمانان از ارزش خاصی برخوردار است؛ مسجد سلیمان است . در ایـن محل قبه السلسله در کنار قبه الصخره قرار دارد. قبه السلسله منتسب به حضرت سلیمان بن داود(ع) هست و بر روی محراب آن نوشته شده است: یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق.

مسلمانان مسجدی را در ایـن محل برپا کردند که “مقام نبی داوود” نام دارد و کلیدداری آن را یک خانواده مسلمان بر عهده گرفت. بعضی مورخان معتقد هستند که ایـن مقام قبر نبی داوود(ع) است .

در داخل حرم دو مسجد عظیم قرار دارد. مسجد دیگـر کرسی سلیمان نام دارد که در هر دو نماز اقامه می شود . علاوه بر آن آثاری که در خارج بیت المقدس قرار دارد و یکـی از مشهور ترین آن مقام نبی ابراهیم(ع) در شهر الخلیل هست که مسجد بزرگی در آن واقع شده است .

مسلمانان هرگز آسیبی به آثار مسیحیان در ایـن شهر وارد نکـرده و هرگز آن را مورد بی حرمتی قرار ندادند و ایـن اماکن در زمان های متفاوت در دست خود مسیحیان بوده است .

در ایـن بین مسلمانان در طول تاریخ اسلامی و حاکمان مسلمان تنها در حال تهیه و ساز و یا مرمت بناهای قدیمی در قدس بوده و اهتمام ویِژه ای به آن ورزیده اند.

در زمان امویان؛ عبدالملک بن مروان برای تهیه مسجد الصخره خراج ۷ سـال مصر را اختصاص داد و نام وی بر گنبد مسجد با تاریخ تهیه یعنی سـال ۷۲ هجری حک شد.

بعد از آن خلفا و امرا یکـی بعد از دیگـر ی به تزیین و نوسازی آن پرداختند تا جایی که به گفته یکـی از مورخان غربی به یکـی از زیبا تر ین بناهای موجود و مساجد تاریخ تبدیل شد.

عبدالملک مسجد الاقصی را تهیه و فرزندش ولید آن را تکمیل کرد. بعد از وی ایـن مسجد در زمان امرایی که یکـی بعد از دیگـر ی به قدرت رسیدند نوسازی و تزیین و فرش های گران قیمتی در آن قرار داده شد. از جمله ایـن اشخاص می توان به صلاح الدین ایوبی؛ سیف الدین ابوبکر؛ تقی الدین عمر بن شاهنشاه؛ نورالدین علی و عزیز عثمان اشاره کرد.

مسلمانان از محوطه حرم قدسی؛ دو مسجد بزرگ و رواق های آن به عنوان محل تدریس علوم دینی بهره گرفتند. اکثر حجاج بیت اللّه الحرام وقت رفتن و برگشتن به زیارت قدس می آمدند.

روزی از رسول خدا(ص) دربـار ه بیت المقدس پرسیده شد. فرمودند: ایـن سرزمین محشر و منشر هست و نماز در آن مثل هزار نماز در نقاط دیگـر است .

ایشان در جای دیگـر فرمودند: هر که در بیت المقدس بمیرد مثل کسی هست که در آسمان مرده است .

و یا ایـن که؛ کسی که می خواهد نقطه ای از بهشت را ببیند به بیت المقدس بنگرد.

در شهر بیت المقدس شمار زیادی از صحابه؛ تابعین و مجاهدین دفن شده اند مثل عباده بن الصامت الانصاری؛ شداد بن اوس؛ ام الخیر؛ محمد بن کرام و بکر بن سهیل الدمیاطی.

مسلمانان در زمان های متفاوت ۳۴ مسجد در قدس ساختند که عمدتا در داخل شهر قدیمی قرار دارد.

همین طور استراحتگاه حجاج پاکستانی؛ استراحتگاه حجاج هندی و استراحتگاه القادریه برای حجاج افغانستان؛ در هر استراحتگاه مسجد و اتاق های خواب ساخته شده است .

در قدس همین طور گورستان هایی وجود دارد که بعضی صحابه؛ تابعین؛ علما؛ مجاهدان و حکام در آن دفن شده اند مانند: فیروز الدیلمی؛ سلامه بن قیصر؛ ذاالاصبع و ابامحمد البخاری.

مسلمانان در کنار ایـن اماکن؛ ۵۶ مدرسه احداث کـرده اند که پذیرای علمای شهر و بقیه نقاط هست و قرآن ها و کتب خطی نادر نگهداری می شود .

مسجد الاقصی همین طور دارای کتابخانه ای بزرگ هست و علما در قدیم از اندلس؛ مغرب؛ مصر؛ عراق و فارس برای درس و تدریس به آن می آمدند. در موزه اسلامی آن صندوق بزرگی حاوی یک قرآن خطی وجود دارد که توسط یکـی از ملوک مغرب به طور اختصاصی برای مسجد الاقصی نوشته شده است .

اکثر ایـن اماکن اسلامی به جز گورستان ها در شهر قدیمی موجود هست و با یک دیوار باستانی احاطه شده که آخرین بـار سلطان سلیمان القانونی در قرن دهم هجری آن را نوسازی کرد.

مساجد شهر قدیمی ۸۶۸ دنم معادل ۸۶۸ هزار متر مربع هست که ۲۶ دنم از آن تنها به حرم قدسی اختصاص دارد. ایـن شهر در واقع موزه ای بزرگ آثار باستانی؛ ساختمان ها؛ نقوش و از میناکاری های نادری هست که نمی توان بر روی آن قیمت گذاشت.

آثار اسلامی سبب شده که قدس بسیار عظیم تر از اورشلیم یهودیان باشد و در ردیف مکه و مدینه قرار گیرد. پیامبر محترم اسلام(ص) در یکـی از احادیث خود ایـن شهر را چهارمین شهر بهشت نامیدند.

بنابر گواهی تمام علمای مسلمان و مسیحی؛ در ایـن شهر اثری مادی و تمدنی از یهودیان یافت نمی شود . لذا چشم پوشی از از ایـن شهر مقدس در واقع چشم پوشی از مقدس ترین مقدسات اسلامی و محروم ساختن آنها از انجام فرایض و شعائر دینی و همین طور تهدید ی بزرگ برای بقیه مقدسات در مکه و مدینه و اوقاف اسلامی هست که هیچ مسلمانی نمی تواند در مساوی آن سکوت اختیار نماید .

رابطه مسلمانان با قدس در اصل رابطه ای مبتنی بر قرآن؛ اندیشه اسلامی و سنت نبوی است . قدس و مسجد الاقصی برای مسلمانان جهان از ابتدا دو نقطه بسیار با ارزش بود و بخشی از تمدن و میراث فرهنگی مسلمانان و همین طور نقطه وحدت بین ملت های عربی و اسلامی در شرق و غرب جهان محسوب می شود .

در اندیشه اسلامی؛ قدس بخشی از رشد ایمانی و اعتقادی مسلمانان هست که در هیچ شرایطی نمی توان از آن عدول کرد. لذا تفریط از ایـن حق حتی چنانچه با اجماع باشد از نظـر ادرود باطل هست چون قرآن بالاتر از هر اجماعی است .

لذا بایستی دقت داشت که سیطره بر قدس به عنوان مرکز معنوی و توحیدی و موقعیت نظامی و سیاسی راهبردی اش و گرفتن آن از دست اعراب و مسلمانان به اضمحلال و فروپاشی جهان ادرود می انجامد و مایه وهن امت و مخدوش شدن کرامت آن است . بدین ترتیب می توان به راحتی عمق رابطه تاریخ ادرود با شهر قدس از نظـر معنوی؛ سیاسی و نظامی را دریافت.

در ۲۰۰ سـال قدیم چه بسیار خون مسلمانان که به خاطر آزاد سازی قدس از دست صلیبی ها؛ مغول ها و ایـن ک صهیونیست ها بر زمین ریخته شد. آن وقت که امپراطوری عثمانی با بیرون ریختن پرتغالی های اشغالگر از سواحل اسلامی و دور کردن تهدید از بیت المقدس بر دریای مدیترانه مستولی شد. بعد از مدتی ناپلئون؛ مصر و پس فلسطین را مورد تاخت و تاز قرار داد و سـال ها بعد یعنی در سـال ۱۹۴۸ میلادی تاریخ تکرار شد تا قدس و فلسطین محور جنگ ملت های عربی و اسلامی با حمله صهیونیست ها باشد.

ایـن درگیری بعد از اشغال کامل فلسطین و همین طور اشغال صحرای سینای مصر و بلندی های جولان سوریه در سـال ۱۹۶۷ میلادی به اوج خود رسید و موضوع قدس به موضوع اول تمام ملت های عربی و اسلامی تبدیل شد.

اما از آن وقت به بعد صهیونیست ها برای محو نام قدس از نقشه جهان دست به انهدام تدریجی آثار تاریخی آن و احداث دیواری بتونی به نام دیوار حائل زدند تا آغازی برای یهودی سازی ایـن شهر و حذف نقش تاریخی و معنوی آن برای مسلمانان باشد چرا که رژیم اشغالگر قدس و صهیونیسم بین الملل نمی توانند بودن ملتی دارای ریشه های عمیق تاریخی؛ تمدن کهن و میراث فرهنگی غنی با آداب و رسوم اسلامی یعنی ملت فلسطین را در ایـن سرزمین تحمل کنند.

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

متاسفیم. نظرات بسته است.