تأثیر موزیک روی گیاهان

دانلود آهنگ جدید

از زمان‌هاى بسیار قدیم، پزشکان به این حقیقت آشنا بودند که صداى موسیقى در شفاى پاره‌اى امراض به‌خصوص بیمارى‌هاى روانى اعجاز مى‌کند. افزایش گیاهان را سرعت مى‌بخشد و در حیوانات و آدم ‌هائى که در معرض انواع صداها قرار مى‌گیرند تغییرات تحولات کاملاً محسوسى پدید مى‌آورد اینک بر اساس دانش جدید، همهٔ این پدیده‌ها نشانگر آن است که امواج صدا حامل نوعى انرژى هستند که عمیقاً بر روى سلول‌ها اثر مثبت منفی، باقى مى‌گذارند. در مصر قدیم، صدا به‌عنوان یکى از وسائل هاى اصلى براى بازبینی پاره‌اى بیمارى‌هاى به‌کار مى‌رفت. یونانیان، ایرانیان، هندى‌ها، سرخ‌پوستان آمریکا و بسیارى از قبایل بدوى از این سیستم معالجه سود مى‌گرفتند. فیثاغورث حکیم یونانی، در روش ‌هاى خود، از صدا به‌عنوان یک نیروى خلاق نام مى‌برد که ارتعاشات آن هم جنبهٔ مادى فیزیکى هم اثرات معنوى دارد. او مدعى بود که این علم را در انجمن‌هاى سرى مصر فرا گرفته است. بناجهت ن مقدمه، اگر در مصر قدیم به فوائد و آثار ارتباط بر صدا تا این میزان آشنائى داشتند کاملاً منطقى به‌نظر مى‌رسد که جنبه‌هاى آکوستیک معمارى (بخشى از علم فیزیک که به مطالعهٔ اصوات و امواج صوتى مى‌پردازد، امکانات یک محل از نظر پخش امواج صوتى را آکوستیک مى‌گویند.) را در ساختمان هرم رعایت کرده باشند و حقایق مشهود نیز این گمان را تأیید مى‌نماید.

در تمدن فرهنگ ملل قدیم به‌خصوص در افسانه‌هاى ملت چین، مکرر از نوعى ‘نداسنگ’ یاد مى‌شود. این سنگ‌ها از نوع یشم بوده به برخورد دو قطعه از آنها، آوائى خوش شبیه به آهنگ موسیقى شنیده مى‌شود. چینى‌ها این طنین را صدائى آسمانى نداى بزرگ طبیعت مى‌نامیدند. همچنانکه صوفیان، لفظ ‘هو’ را که به معناى حق ‘الله’ به‌کار مى‌برند، کلمه‌اى پرطنین و مقدس مى‌شمارند.

یکى از جالب‌ترین تجربیات در مورد تأیید صدا به‌وسیلهٔ خانم ‘دوروتى رتالاک’ همسر یک موسیقیدان به عمل آمده است. وى به اتفاق ‘فرانسیس برومن’ استاد رشتهٔ زیست‌شناسى دانشکده آمریکا، چند نمونه گیاه را براى انجام مطالعات گزینش کردند. یک نمونه از گیاهان در مقابل بلندگوئى که صدا تند موسیقى ‘راک’ از آن پخش مى‌شد و نمونه‌هاى مشابه دیگر در مقابل موسیقى ملایم کلاسیک قرار داده شد و غرض این بود که افزایش آن گیاهان، با نمونه‌هاى مشابهى که در فضاى ساکت نگاهدارى مى‌شد مقایسه شود. نتیجهٔ آزمایش نشان داد که گیاهان دستهٔ اول سعى داشتند تا آنجا که ممکن است خود را از منبع صدا دور کنند تا آنجا که زاویهٔ انجراف خمش گیاه تا ۸۰ درجه رسید، ساقه‌ها باریک و شکننده شد چندى بعد بعضى از آنها به کلى خشکید. در حالى‌که در گیاهان دستهٔ دوم عکس زیبا این حالت مشاهده شد، ساقه‌ها را به بلندگو نزدیک ساخته به دور آن پیچیدند ریشه‌ها قوت گرفت، شکوفه‌ها زودتر از موعد شکفتند گیاه درشت استوار گردید.

بعدها ‘دکتر دیل کوچمن’ استاد علوم باغبانى گیاه‌شناسى ایستگاه کشاورزى تجربی، تجربیات خانم ‘دوروتى رتالاک’ را با نمونه‌ها امکانات بیشترى که در اختیار داشت دنبال نمود نتایج خود را به قرار زیر بیان نمود:

۱. در صورتى‌که گیاه با موسیقى مطبوع تغذیه شود، در یک سوم زمان طبیعى لازم ، شکفته مى‌شود و به ثمر مى‌رسد.

۲. چنانچه شدت ارتفاع صوت یا زمان ‘تغذیهٔ صوتى گیاه’ بیش از میزان لازم باشد، در این‌صورت واکنش منفى نشان مى‌دهد نتیجه معکوس مى‌شود.

۳. انواع آلات موسیقى بر روى گیاهان تأثیرهاى مفرق دارند، نوع موسیقى و زمان تغذیهٔ صوتى هر گیاه باید بر حسب تجربه معین شود.

۴. هر گیاه موسیقی و موسیقى ویِژگزینشه خود را رفیق دارد و در مقابل آن بیشترین حساسیت را نشان مى‌دهد. بسیارى از گیاهان ظاهراً به نواى ‘فلوت’ ‘ویلون’ بیش از سازهاى دیگر عکس‌العمل نشان مى‌دهند.

بر اساس تحقیقات دکتر ‘سینگ’ استاد دانش کده هند، بعد از سال‌ها تجربه در زمینهٔ آثار صدا، این نتایج حاصل شده است:

۱. موسیقى سبب مى‌شود که گیاه به میزان ۶۰% الى ۱۰۰% درصد اکسیژن بیشتر از میزان متعارف آزاد نماید و چون میزان اکسیژن آزاد شده دقیقاً متناسب با میزان کربن جذب شده از گازکربنیک موجود در هوا است، در نتیجه گیاه میزان بیشترى بیشتر شدن مى‌کند میزان فراوان‌ترى گل میوه مى‌دهد.

۲. تحریکات مکرر موسیقى سبب ایجاد تغییرات مثبت در کروموزم‌هاى سلولى پاره‌اى از گیاهان مى‌گردد و به دگرگونى ماهیت اصل آن منتهى مى‌شود (کروموزم: رشته‌هاى موجود در سلول‌هاى جنسى که علت انتقال صفات وراثتى هستند ).

۳. تأثیر صدا در متابولیسم گیاهان نه یک افسانهٔ موهوم، بلکه یک پدیدهٔ فیزیکى معین قابل اندازه‌گیرى است که شبیه نور و گرما ، از عوامل موثر قطعى به شمار مى‌رود.

ادارهٔ کشاورزى هندوست ها ، با مصرف از تجربیات ‘دکتر سینگ’ در سال ۱۹۵۸ به کمک موسیقى از ۲۸ تا ۶۱ درصد میزان محصول برنج نیشکر را بالا برد.

‘جرج اسمیت’ دانشمند و محقق آمریکا با کشت ذرت لوبیاى روغنى در مزرعهٔ شخصى خود و بهره‌گیرى از موسیقى ملایم شاد که مرتباً از بلندگو پخش مى‌شد نیز به همان نتیجه رسید. به اعتقاد این دانشمند در جهان اطراف ما طیف وسیعى از انرژى‌هاى گوناگون وجود دارد که تنها معدودى از آنها شناخته شده و صدا نیز یکى از انواع آن است.

انرژى گرفتن از گیاهان
انرژى گرفتن از گیاهان باعث پژمرده شدن گیاهان مى‌شود (به ویژه گل‌ها). چنانچه شما دردهاى جسمى روحى داشته باشید انرژى گیاهان روى بدن شما تأثیر مثبت مى‌گذارد و باعث شفاى شما مى‌شود ولى متأسفانه اقطعا ل خیلى زیادى دارد که گل‌ها پژمرده شوند.

هم اکنون چنانچه مى‌خواهید هم انرژى بگیرید و هم اینکه باعث پژمرده شدن گل‌هاى شما نشوید مى‌توانید از موسیقی ‌‌هاى ملایم و شاد استفاده نمائید. زیرا موسیقى ملایم شاد ‘کلاسیک’ باعث سرشار ى روح روان خود و برگرداندن انرژى از دست رفتهٔ گیاهان مى‌گردد. در این‌ صورت هم شما از گیاهان انرژى مثبت مى‌گیرید (انرژى منفى شما را گیاه جذب مى‌کند) هم اینکه با موسیقى و مهر دوستی نسبت به گیاه، انرژى از دست رفتهٔ گیاهان را بر مى‌گردانید.

باتوجه به این موضوع، شما مى‌توانید استفادهٔ درستى از این علم ببرید.
لنگر

تبدیل الگوهاى کارى سلول‌هاى زندهٔ گیاهان به نت موسیقى
دى ماه ۱۳۶۶، با محاسبات معادلات ریاضى یک ژن شناس ژاپنى به نام ‘زوسومواونو’ روبه‌رو هستیم. او تصمیم گرفت که الگوهاى سلول‌هاى زنده را به نت موسیقى تبدیل نماید . فکر کرد که شنیدن کد ژنتیک خوب از نگاه کردن به آنها است و الگوها را آسان‌‌تر مى‌توان یافت. ولی او در این وهله کشف کرد که نه فقط ژن‌ها علت حیات هستند ، بلکه خود آنها موسیقی نیز دارند. بخشى از ژن‌هاى موش را به موسیقی درآورد. صداى آن مثل یک ‘والس’ زنده بسیار شبیه به موسیقی ‌هاى ‘ شوپن’ بود. نت‌هاى حاصل از ژن‌ها اتفاقى نیست، بلکه بسیار شبیه کار آهنگ سازان مشهور است.

جذاب است که آهنگ حاصل از سلول‌هاى سرطانی، افسرده است، در حالى‌که ژنى که شفافیت به چشم مى‌دهد، با آواز نشاط‌انگیزى که با روح روشن است همراه مى‌باشد.

آقاى ‘اونو’ گفت: فکر مى‌کنم آنچه در اینحا حکمفرما است، تحت اصولى است که بر خیلى از چیزهاى دیگر حاکم است. بر ژن، بر آواز پرنده و بر آهنگ موسیقى.

من این نوشته را جذاب دیدم، زیرا خودم شفابخشى موسیقى‌هاى خارج از این جهان را مى‌شنوم (موسیقى‌هاى کیهانی). ارتعاشات در ریشهٔ زندگى قرار دارند ارتعاشات را به الگوها شکل مى‌دهند که به نوبهٔ خود صدا را که موسیقى است به‌وجود مى‌آورند.

طبیعت تنها حاوی موسیقى نمى‌شود. تمام چیز در خلقت موزون است. تنها آدم است که سعى دارد آن نظم را به بریزد. من تمام چیزهائى را که براى گوش‌هایم موسیقى بود نام بردم. شما چرا نامى نمى‌برید؟ باید در صدد تشخیص صداهاى شگفت‌آورى باشید که روى شما اثر مى‌گذارند، روى امواج ذهنى شما شما آنها را قبلاً سرسرى گرفته‌اید و آنها رایگان هستند ، آزمایش تحقیق کنید.

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

متاسفیم. نظرات بسته است.